Testarea aptitudinilor în degustarea vinurilor.

Posted: December 19, 2011 in Aprecierea calități vinulurilor prin degustare.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comisia tehnică de testare, atestare și atribuire a diplomei pentru aptitudini în degustarea vinurilor, va avea următoarele atribuții:

-Alege probleme cu care se desfășoară instruirea și examinarea;

-Asigură codificarea și anonimatul probelor;

-Asigură condiții obiective și egale pentru toți concurenții;

-Stabilește punctajul obținut de fiecare concurent;

-Rezolvă eventualele contestații ale candidaților;

-Elaborează diplomele pentru aptitudini în degustarea vinurilor.

Diploma va avea valabilitate timp de 10 ani, după care poate fi menținută în baza susținerii unui nou examen.

Examenul se va ține în fața comisiei tehnice. Probele la care sunt supuși candidații sunt secrete, iar răspunsurile se dau în scris.

Examenul se va face după următoarele criterii de testare:

Competiția – orizont

( capacitatea de apreciere corectă a soiului de vin )

– 5 vinuri soiuri tipice

– Se solicită identitatea soiului de vin;

– Se acordă câte un punct pentru fiecare probă identificată

PUNCTAJ MAXIM       5 puncte.

Acuitate senzorială

( capacitate de a depista și recunoaște defectele și bolile specifice vinului )

– 6 vinuri cu diferite boli sau defecte;

– Se solicită recunoașterea cu exactitate a defectelor, bolilor vinului;

– Se acordă câte 0,5 puncte pentru fiecare defect corect precizat.

PUNCTAJU MAXIM   3 puncte.

Dintre principalele boli și defecte amintim: vin oțrtit, vin bolnav de floare, miros de mucegai, vin cu casare bună, vin cu iz de hidrogen sulfurat ( ouă clocite ), exces de bioxid de sulf, vin de hibrizi, vin borșit sau băloșit.

Notare – caracterizare.

( capacitatea de notare corectă a probelor de vin și descrierea cuccintă și inteligibilă a proprietății organoleptice a vinului, în folosirea cu maximum de exactitate a termenilor precum și calitatea motivațiilor )

– 3 vinuri apreciate prin degustarea după metoda adoptată la concursurile oficiale, cu punct de bonificare până la 100.

– Notarea se face în funcție de diferența înregistrată față de media generală a tuturor notelor acordate de degustătoti, astfel cu :

+/- 5 puncte                                            5 puncte

+/- 10 puncte                                         4 puncte

+/- 15 puncte                                         3 puncte

+/- 20 puncte                                        2 puncte

+/- 30 puncte                                        1 puncte

Peste 30 puncte                                    0 puncte

Nota se constituie din media aritmetică a celor 3 probe de vin.

Media generală se constituie din media aritmetică a tuturor notelor acordate de degustători, pentru fiecare probă de vin.

PUNCTAJ MAXIM         5 puncte.

Exactitate – etalonare.

( capacitatea de analiză cantiativă aproximativă a principalelor elemente organoleptice )

– 3 vinuri

– Se solicită aprecierea principalilor parametri fizico-chimici și încadrarea lor în 2 grupe.

CATEGORIA:

I                            II

– Concentrația alcolică în % vol       9 – 11                 peste 11                  1,5 puncte

– Conținutul în zahăr                             0 – 4                   4 – 20                      1,5 puncte

– Aciditate totală exprimată              sub 5                 peste 5                    1,5 puncte

– Extract sec nereducător                   sub 20              peste 20                 1,5 puncte

PUNCTAJ MAXIM        6 puncte.

Memoria senzorială

( capacitatea de recunoaștere și identificare, după un timp, a probelor de vin, prezentate anterior în mod deschis).

– 5 vinuri degustate cu minimum 24 ore în prealabil;

– Se solicită recunoașterea probelor de vin tipice, ce fac parte din lotul de 10 probe de vin tipice, prezentate deschis, cu maximum 24 ore în prealabil (în prima zi de examen).

– Se acordă câte un punct pentru fiecare probă de vin corect identificată

PUNCTAJ MAXIM           5 puncte

Recunoașterea vârstei vinului

– 6 vinuri ( 3 albe – 3 roșii )

– Se solicită aprecierea corectă a vinului și încadrarea în grupe de vârstă:

a) sub 1 an

b) între 2 – 5 ani

c) peste 5 ani

d) se acordă câte un punct pentru fiecare probă corect identificată

PUNCTAJ MAXIM          6 puncte

TOTAL GENRAL           30 puncte

Diploma pentru aptitudini în degustare.

Comisia tehnică, în prima zi de examen va prezenta deschis concurenților lista soiurilor de vin tipice din care se vor constitui probele de examen, precum și eșantioanele respective. De asemenea, va prezenta lista defectelor bolilor vinurilor din care se vor constitui probele de examen, precum și eșantioanele respective.

Diploma pentru aptitudini în degustarea vinului se va acorda candidatului care întrunește peste 15 puncte.

Concurenții care participă numai parțial la testare se consideră retrași și pot participa la o nouă sesiune de examen.

Comisia tehnică de examinare va comunica rezultatele obținute de candidați în termen de 24 ore .

Contestațiile pot fi depuse în termen de 24 ore de la anunțarea rezultatelor la secretariatul comisiei. Contestațiile se analizează în plenul comisiei, în prezența președintelui.

Lista participanților care au obținut ,, Diploma pentru aptitudini în degustarea vinului ” va fi înaintată la :

-Inspectorul teritorial pentru controlul vitivinicol de la Direcția pentru agricultură și dezvoltare rurară .

– Oficiul județean pentru protecția consumatorului.

– Asociația viticultorilor din orice podgorie .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s